Hiển thị một kết quả duy nhất

379.0001.469.000
379.0001.469.000