nội dung

Vi phạm
Giao kết hợp đồng
Phải rút
Giá cả và điều khoản thanh toán
Điều kiện giao hàng và vận chuyển
Giữ chức danh
Trách nhiệm pháp lý đối với các khuyết tật (bảo hành)
Các điều kiện đặc biệt để gia công hàng hoá theo quy cách nhất định của khách hàng
Đổi phiếu thưởng chiến dịch
Đổi phiếu quà tặng
Luật áp dụng
Nơi có thẩm quyền
Giải quyết tranh chấp

1 Phạm vi
1.1 Các điều khoản và điều kiện chung này (sau đây gọi là “GTC”) của w-werk. GmbH (sau đây gọi là “người bán”) áp dụng cho tất cả các hợp đồng giao hàng hóa mà người tiêu dùng hoặc doanh nhân (sau đây gọi là “khách hàng”) ký kết với người bán về hàng hóa do người bán giới thiệu trong cửa hàng trực tuyến của họ. Việc bao gồm các điều kiện riêng của khách hàng theo đây là mâu thuẫn, trừ khi có thỏa thuận khác.
1.2 Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho các hợp đồng chuyển phát chứng từ, trừ khi có quy định rõ ràng khác.
1.3 Người tiêu dùng theo nghĩa của các điều khoản và điều kiện này là bất kỳ thể nhân nào ký kết một giao dịch hợp pháp cho các mục đích chủ yếu không được quy cho hoạt động thương mại hay nghề nghiệp độc lập của họ. Doanh nhân theo nghĩa của các điều khoản và điều kiện này là một thể nhân hoặc pháp nhân hoặc một đối tác hợp pháp, khi giao dịch hợp pháp, họ đang thực hiện hoạt động thương mại hoặc hoạt động nghề nghiệp độc lập của họ.
2) Giao kết hợp đồng
2.1 Các mô tả sản phẩm có trong cửa hàng trực tuyến của người bán không đại diện cho các đề nghị ràng buộc từ phía người bán, nhưng dùng để gửi một đề nghị ràng buộc của khách hàng.
2.2 Khách hàng có thể gửi phiếu mua hàng bằng cách sử dụng biểu mẫu đặt hàng trực tuyến được tích hợp trong cửa hàng trực tuyến của người bán. Sau khi đặt hàng hóa đã chọn vào giỏ hàng ảo và trải qua quy trình đặt hàng điện tử, khách hàng gửi đề nghị hợp đồng ràng buộc pháp lý cho hàng hóa trong giỏ hàng bằng cách nhấp vào nút kết thúc quy trình đặt hàng. Khách hàng cũng có thể gửi phiếu mua hàng cho người bán qua điện thoại hoặc email.
2.3 Người bán có thể chấp nhận đề nghị của khách hàng trong vòng năm ngày,
bằng cách gửi cho khách hàng văn bản xác nhận đơn hàng hoặc xác nhận đơn hàng dưới dạng văn bản (fax hoặc e-mail), theo đó việc khách hàng nhận được xác nhận đơn hàng là quyết định, hoặc
bằng cách giao hàng hóa đã đặt cho khách hàng, theo đó việc nhận hàng của khách hàng là quyết định, hoặc
bằng cách yêu cầu khách hàng thanh toán sau khi đặt hàng.
Nếu có một số lựa chọn thay thế nói trên, thì hợp đồng được ký kết vào thời điểm mà một trong những lựa chọn thay thế nói trên xảy ra trước. Khoảng thời gian chấp nhận ưu đãi bắt đầu vào ngày sau khi khách hàng gửi ưu đãi và kết thúc vào cuối ngày thứ năm sau khi gửi ưu đãi. Nếu người bán không chấp nhận đề nghị của khách hàng trong khoảng thời gian nói trên, điều này được coi là từ chối đề nghị, với kết quả là khách hàng không còn bị ràng buộc bởi tuyên bố về ý định của mình.
2.4 Nếu phương thức thanh toán “PayPal Express” được chọn, khoản thanh toán sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán PayPal (Châu Âu) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (sau đây gọi là “PayPal”), tuân theo Điều khoản sử dụng của PayPal, có tại https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragosystem-full hoặc – nếu khách hàng không có tài khoản PayPal – tuân theo các điều kiện thanh toán mà không có tài khoản PayPal, có thể xem tại https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privatewax- đầy đủ. Nếu khách hàng chọn “PayPal Express” làm phương thức thanh toán trong quá trình đặt hàng trực tuyến, anh ta cũng sẽ phát hành lệnh thanh toán cho PayPal bằng cách nhấp vào nút kết thúc quá trình đặt hàng. Trong trường hợp này, người bán đã tuyên bố chấp nhận đề nghị của khách hàng vào thời điểm khách hàng kích hoạt quy trình thanh toán bằng cách nhấp vào nút hoàn tất quy trình đặt hàng.
2.5 Khi gửi đề nghị qua hình thức đặt hàng trực tuyến của người bán, văn bản của hợp đồng sẽ được người bán lưu lại sau khi hợp đồng đã được ký kết và gửi cho khách hàng dưới dạng văn bản (ví dụ: e-mail, fax hoặc thư) sau khi đặt hàng đã được gửi đi. Bất kỳ cung cấp thêm nào của văn bản hợp đồng của người bán sẽ không diễn ra. Nếu khách hàng đã thiết lập tài khoản người dùng trong cửa hàng trực tuyến của người bán trước khi gửi đơn đặt hàng, dữ liệu đơn đặt hàng sẽ được lưu trữ trên trang web của người bán và khách hàng có thể truy cập miễn phí thông qua tài khoản người dùng được bảo vệ bằng mật khẩu của mình bằng cách cung cấp Dữ liệu đăng nhập.
2.6 Trước khi đặt hàng ràng buộc bằng cách sử dụng mẫu đơn đặt hàng trực tuyến của người bán, khách hàng có thể xác định các lỗi đầu vào có thể xảy ra bằng cách đọc kỹ thông tin hiển thị trên màn hình. Một phương tiện kỹ thuật hiệu quả để nhận biết tốt hơn các lỗi đầu vào có thể là chức năng phóng to của trình duyệt, được sử dụng để phóng to hiển thị trên màn hình. Khách hàng có thể nhập dữ liệu của mình bằng điện tử
3) quyền rút tiền
3.1 Người tiêu dùng nói chung có quyền rút tiền.
3.2 Thông tin chi tiết hơn về quyền hủy bỏ có thể được tìm thấy trong chính sách hủy của người bán.
4) Giá cả và điều khoản thanh toán
4.1 Trừ khi có quy định khác trong mô tả sản phẩm của người bán, giá đưa ra là tổng giá đã bao gồm thuế bán hàng theo luật định. Bất kỳ chi phí giao hàng và vận chuyển bổ sung nào có thể phát sinh được quy định riêng trong phần mô tả sản phẩm tương ứng.
4.2 Đối với việc giao hàng đến các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu, các chi phí bổ sung có thể phát sinh trong các trường hợp riêng mà người bán không chịu trách nhiệm và khách hàng phải chịu. Chúng bao gồm, ví dụ, chi phí chuyển tiền qua các tổ chức tín dụng (ví dụ: phí chuyển tiền, phí tỷ giá hối đoái) hoặc thuế nhập khẩu hoặc thuế (ví dụ: thuế hải quan). Các chi phí như vậy cũng có thể phát sinh liên quan đến việc chuyển tiền nếu việc giao hàng không được thực hiện đến một quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu, nhưng khách hàng thực hiện thanh toán từ một quốc gia ngoài Liên minh châu Âu.
4.3 (Các) tùy chọn thanh toán sẽ được thông báo cho khách hàng trong cửa hàng trực tuyến của người bán.
4.4 Về cơ bản, chúng tôi cung cấp các phương thức thanh toán PayPal, PayPal Express, thẻ tín dụng, chuyển khoản tức thời và hóa đơn, có thể cả Apple Pay. Với mọi đơn đặt hàng, chúng tôi có quyền không đưa ra một số phương thức thanh toán nhất định và tham khảo các phương thức thanh toán khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán từ các tài khoản trong Liên minh Châu Âu (EU). Bạn phải chịu bất kỳ chi phí nào của một giao dịch tiền.
4.5 Khi thanh toán bằng một trong các phương thức thanh toán do PayPal cung cấp, việc thanh toán sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán PayPal (Châu Âu) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (sau đây gọi là “PayPal”), tuân theo Điều khoản sử dụng của PayPal, có tại https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragosystem-full hoặc – nếu khách hàng không có tài khoản PayPal – tuân theo các điều kiện thanh toán mà không có tài khoản PayPal, có sẵn tại https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- đầy .
4.6 Nếu bạn chọn một phương thức thanh toán được cung cấp qua dịch vụ thanh toán “mollie”, thì nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Hà Lan (sau đây gọi là “mollie”) sẽ xử lý. Các phương thức thanh toán riêng lẻ được cung cấp qua mollie được thông báo cho khách hàng trong cửa hàng trực tuyến của người bán. Để xử lý các khoản thanh toán, mollie có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán khác, trong đó các điều kiện thanh toán đặc biệt có thể được áp dụng, mà khách hàng có thể được thông báo riêng. Thông tin thêm về “mollie” có sẵn trên Internet tại https://www.mollie.com/de/.
Hóa đơn Klarna – mua ngay – thanh toán sau!
Các điều khoản thanh toán này được áp dụng giữa bạn và cửa hàng mà bạn mua hàng hóa, vé hoặc dịch vụ nếu bạn chọn thanh toán bằng hóa đơn làm phương thức thanh toán. Xin lưu ý rằng chỉ người tiêu dùng mới có thể thanh toán bằng hóa đơn.
Nếu bạn chọn thanh toán bằng hóa đơn, bạn sẽ thanh toán với ngày đến hạn là 14 ngày kể từ ngày gửi hàng hóa, vé hoặc các dịch vụ khác, thời điểm các dịch vụ hoặc nội dung kỹ thuật số có sẵn. Cửa hàng chuyển nhượng xác nhận quyền sở hữu cho Ngân hàng Klarna AB (“Klarna”). Klarna sẽ gửi cho bạn hướng dẫn thanh toán và bạn sẽ thanh toán đơn hàng của mình trực tiếp cho Klarna. Chi tiết liên hệ và thông tin thêm về Klarna có thể được tìm thấy tại đây.
Chỉ thanh toán sau khi bạn đã nhận được đơn đặt hàng của mình!
Klarna cung cấp cho bạn sự bảo vệ người mua Klarna, vì vậy bạn không phải trả tiền cho hàng hóa đã đặt cho đến khi bạn nhận được chúng và Klarna sẽ hỗ trợ bạn nếu có vấn đề phát sinh với việc mua hàng của bạn. Thông tin thêm và chi tiết về thủ tục có thể được tìm thấy tại đây.
Chi phí và lệ phí
Chúng tôi tính phí hóa đơn là 0 EUR cho mỗi lần mua hàng. Nếu bạn không thanh toán được, Klarna có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do hậu quả gây ra với số tiền là 1,20 € cho mỗi lần nhắc nhở. Bạn có thể tự do cung cấp bằng chứng rằng Klarna không phát sinh hoặc chỉ có thiệt hại nhỏ.
Xác minh độ tin cậy và bảo vệ dữ liệu
Nếu bạn chọn “Hóa đơn” làm phương thức thanh toán, Klarna sẽ kiểm tra mức độ tín nhiệm của bạn để xác định xem bạn có thể được thanh toán trên tài khoản hay không. Klarna xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi theo thỏa thuận này và cho các mục đích bổ sung được đề cập trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Chính sách bảo mật có sẵn tại đây và trên trang web của chúng tôi, và bằng cách sử dụng các dịch vụ của Klarna, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc chính sách bảo mật này. Ví dụ: chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để nhận dạng bạn và thực hiện phân tích khách hàng, mức độ tín nhiệm, tiếp thị và phát triển kinh doanh. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba được chọn (ví dụ: các cơ quan tín dụng), những người cũng có thể có trụ sở bên ngoài EU / EEA. Trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu, bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về việc chuyển dữ liệu, quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn, cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cách khiếu nại với cơ quan giám sát quốc gia của bạn.
Bạn cũng có thể đọc các điều khoản và điều kiện tại https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/invoice. Bạn có thể tìm thông tin về việc kéo dài thời hạn thanh toán tại https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/due_date_extension.
Thẻ tín dụng qua nhà cung cấp dịch vụ “Stripe” & “Mollie”
Nếu bạn chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, số tiền trên hóa đơn sẽ đến hạn thanh toán ngay sau khi ký kết hợp đồng.
Chuyển SOFORT qua nhà cung cấp dịch vụ “Stripe” & “Mollie”
Chúng tôi cũng cung cấp chuyển SOFORT. Bằng cách này, chúng tôi nhận được tín dụng chuyển khoản ngay lập tức. Điều này đẩy nhanh toàn bộ quá trình đặt hàng. Tất cả những gì bạn cần là số tài khoản, mã ngân hàng, PIN và TAN. Thông qua hình thức thanh toán an toàn từ SOFORT GmbH mà các đại lý không thể truy cập, SOFORT Überweisung tự động và trong thời gian thực thực hiện chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của bạn. Về nguyên tắc, mọi người dùng internet đều có thể sử dụng SOFORT Überweisung làm phương thức thanh toán nếu họ có tài khoản ngân hàng trực tuyến đã được kích hoạt bằng thủ tục PIN / TAN. Xin lưu ý rằng chuyển khoản SOFORT chưa có sẵn tại một số ngân hàng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc liệu ngân hàng của bạn có hỗ trợ dịch vụ này hay không tại đây: https://www.sofort.com/ger-DE/general/fuer-kaeufer/fragen-und- Answeren/
ApplePay qua nhà cung cấp dịch vụ “Mollie”
Nếu bạn chọn phương thức thanh toán ApplyPay, số tiền trên hóa đơn sẽ đến hạn thanh toán ngay sau khi ký kết hợp đồng và sẽ được ghi nợ vào thẻ tín dụng được lưu trữ và chọn tại ApplePay.
Xử lý với nhà cung cấp dịch vụ “Stripe” & “Mollie”
Việc xử lý các phương thức thanh toán
Thẻ tín dụng
Chuyển khoản ngân hàng tức thì
diễn ra với sự hợp tác của Stripe Payments Europe, Ltd. (“Stripe”) và / hoặc Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam (“Mollie”) mà nhà cung cấp chỉ định yêu cầu thanh toán của mình. Stripe Payments Europe, Ltd hoặc Mollie B.V. thu thập số tiền trên hóa đơn từ tài khoản thẻ tín dụng được chỉ định của khách hàng. Trong trường hợp có nhiệm vụ, chỉ Stripe Payments Europe, Ltd hoặc Mollie B.V. với tác dụng xóa nợ. Thẻ tín dụng được tính phí ngay sau khi đơn đặt hàng của khách hàng được gửi trong cửa hàng trực tuyến. Ngay cả khi bạn chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng thanh toán qua Stripe Payments Europe, Ltd hoặc Mollie B.V. Chịu trách nhiệm về các thắc mắc chung của khách hàng, ví dụ: về hàng hóa, thời gian giao hàng, gửi đi, trả hàng, khiếu nại, tuyên bố thu hồi và trả hàng hoặc tín dụng. Bạn có thể xem các điều khoản và điều kiện của Stripe Payments Europe tại https://stripe.com/de/legal. Các điều khoản và điều kiện của Mollie B.V. có thể xem tại https://www.mollie.com/de/user-agosystem.
4.7 Trong trường hợp mua hàng bằng thẻ tín dụng, tài khoản thẻ tín dụng của bạn sẽ được ghi nợ khi chúng tôi gửi đơn đặt hàng.
4.8 Nếu bạn mua hàng qua tài khoản, bạn sẽ được thông báo về ngày đáo hạn của giá mua trên trang tổng quan về đơn đặt hàng trước khi hợp đồng được ký kết.
4.9 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ nhận được hóa đơn và giấy báo có chỉ ở dạng điện tử.
5) Giao hàng và điều kiện vận chuyển
5.1 Việc giao hàng được thực hiện trên đường vận chuyển đến địa chỉ giao hàng do khách hàng chỉ định, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Khi xử lý giao dịch, địa chỉ giao hàng được chỉ định trong quá trình xử lý đơn hàng của người bán là quyết định.
5.2 Nếu công ty vận tải gửi lại hàng cho người bán vì không thể giao hàng cho khách, thì khách hàng phải chịu chi phí cho việc gửi hàng không thành công. Điều này không áp dụng nếu khách hàng không chịu trách nhiệm về trường hợp dẫn đến việc không thể giao hàng hoặc nếu anh ta tạm thời bị ngăn cản việc chấp nhận dịch vụ được cung cấp, trừ khi người bán đã thông báo dịch vụ cho anh ta trước một thời gian hợp lý. Hơn nữa, điều này không áp dụng đối với chi phí vận chuyển nếu khách hàng thực hiện hiệu quả quyền rút tiền của mình. Đối với chi phí trả lại, nếu khách hàng thực hiện quyền rút tiền của mình, các điều khoản được đưa ra trong chính sách hủy của người bán sẽ được áp dụng.
5.3 Trong trường hợp tự thu tiền, trước tiên người bán thông báo cho khách hàng qua email rằng hàng hoá mà họ đặt đã sẵn sàng để thu tiền. Sau khi nhận được e-mail này, khách hàng có thể lấy hàng từ trụ sở của người bán sau khi tham khảo ý kiến ​​của người bán. Trong trường hợp này, không có chi phí vận chuyển sẽ được tính.
5.4 Phiếu quà tặng được trao cho khách hàng như sau:
bằng email
qua đường bưu điện
6) Giữ chức danh
Nếu người bán thanh toán trước, người bán vẫn giữ quyền sở hữu đối với hàng hoá đã giao cho đến khi thanh toán hết giá mua.
7) Trách nhiệm đối với các khuyết tật (bảo hành)
7.1 Nếu mặt hàng đã mua bị lỗi, các quy định về trách nhiệm pháp lý đối với các khuyết tật sẽ được áp dụng.
7.2 Khách hàng được yêu cầu khiếu nại với người giao hàng về việc hàng hóa được giao có những hư hỏng rõ ràng trong quá trình vận chuyển và thông báo cho người bán biết. Nếu khách hàng không tuân thủ, điều này không ảnh hưởng đến các khiếu nại theo luật định hoặc hợp đồng của họ về các khiếm khuyết.
8) Các điều kiện đặc biệt để gia công hàng hóa theo các thông số kỹ thuật nhất định của khách hàng
8.1 Nếu theo nội dung của hợp đồng, ngoài việc giao hàng, người bán còn nợ tiền gia công theo quy cách nào đó của khách hàng thì khách hàng phải cung cấp cho nhân viên vận hành đầy đủ nội dung cần thiết để gia công. dưới dạng văn bản, hình ảnh hoặc đồ họa ở các định dạng tệp, định dạng, hình ảnh do nhà điều hành chỉ định – và kích thước tệp có sẵn và cấp cho họ các quyền sử dụng cần thiết. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc mua sắm và mua các quyền đối với nội dung này. Khách hàng tuyên bố và chịu trách nhiệm rằng mình có quyền sử dụng các nội dung đã cung cấp cho người bán. Đặc biệt, anh ta sẽ đảm bảo rằng không có quyền nào của bên thứ ba bị vi phạm, cụ thể là bản quyền, thương hiệu và quyền cá nhân.
8.2 Khách hàng miễn cho người bán các khiếu nại của bên thứ ba rằng họ có thể khẳng định chống lại người bán liên quan đến việc vi phạm quyền của họ thông qua việc sử dụng nội dung của khách hàng theo hợp đồng. Khách hàng cũng chịu các chi phí hợp lý cho việc bảo vệ pháp lý cần thiết bao gồm tất cả các chi phí tòa án và luật sư với số tiền theo luật định. Điều này không áp dụng nếu khách hàng không chịu trách nhiệm về vi phạm. Trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba, khách hàng có nghĩa vụ cung cấp ngay lập tức, trung thực và đầy đủ cho người bán tất cả các thông tin cần thiết để kiểm tra các khiếu nại và biện hộ.
8.3 Người bán có quyền từ chối xử lý đơn đặt hàng nếu nội dung khách hàng cung cấp cho mục đích này vi phạm các điều cấm của pháp luật hoặc chính thức hoặc trái với đạo đức. Điều này đặc biệt áp dụng cho việc cung cấp nội dung vi hiến, phân biệt chủng tộc, bài ngoại, phân biệt đối xử, xúc phạm, gây nguy hiểm cho thanh thiếu niên và / hoặc nội dung tôn vinh bạo lực.
9) Đổi phiếu thưởng chiến dịch
9.1 Phiếu thưởng được người bán phát hành miễn phí như một phần của chương trình khuyến mại có thời hạn hiệu lực nhất định và khách hàng không thể mua được (sau đây gọi là “phiếu thưởng khuyến mại”) chỉ có thể được đổi trong cửa hàng trực tuyến của người bán và chỉ trong phạm vi quy định giai đoạn = Stage.
9.2 Các sản phẩm riêng lẻ có thể bị loại khỏi chiến dịch phiếu thưởng nếu có hạn chế tương ứng từ nội dung của phiếu thưởng chiến dịch.
9.3 Chỉ có thể sử dụng phiếu khuyến mại trước khi quá trình đặt hàng hoàn tất. Không thể lập hóa đơn tiếp theo.
9.4 Chỉ có thể sử dụng một phiếu thưởng chiến dịch cho mỗi đơn hàng.
9.5 Giá trị của hàng hóa ít nhất phải bằng số tiền của voucher chiến dịch. Bất kỳ khoản tín dụng còn lại sẽ không được hoàn lại bởi người bán.
9.6 Nếu giá trị của phiếu thưởng chiến dịch không đủ để thanh toán đơn đặt hàng, có thể chọn một trong các phương thức thanh toán khác do người bán cung cấp để thanh toán khoản chênh lệch.
9.7 Số dư của một phiếu thưởng chiến dịch không được thanh toán bằng tiền mặt cũng như không được trả lãi.
9.8 Phiếu thưởng chiến dịch sẽ không được hoàn lại nếu khách hàng trả lại hàng hóa đã thanh toán toàn bộ hoặc một phần với phiếu thưởng chiến dịch trong phạm vi quyền thu hồi theo luật định của họ.
9.9 Phiếu thưởng chiến dịch có thể chuyển nhượng. Người bán có thể thanh toán cho chủ sở hữu tương ứng, người đổi phiếu thưởng khuyến mại trong cửa hàng trực tuyến của người bán với hiệu ứng xả hàng. Điều này không áp dụng nếu người bán có kiến ​​thức hoặc thiếu hiểu biết hoàn toàn do sơ suất về việc không được ủy quyền, không đủ năng lực pháp lý hoặc thiếu ủy quyền của chủ sở hữu tương ứng.
10) Đổi phiếu quà tặng
10.1 Chỉ có thể đổi phiếu mua hàng qua cửa hàng trực tuyến của người bán (sau đây gọi là “phiếu quà tặng”) trong cửa hàng trực tuyến của người bán, trừ khi có quy định khác trong phiếu mua hàng.
10.2 Phiếu quà tặng và số dư còn lại của phiếu quà tặng có thể được quy đổi vào cuối năm thứ ba sau năm mua phiếu quà tặng. Khoản tín dụng còn lại sẽ được cộng cho khách hàng cho đến khi hết hạn.
10.3 Phiếu quà tặng chỉ có thể được đổi trước khi quá trình đặt hàng hoàn tất. Không thể lập hóa đơn tiếp theo.
10.4 Một số phiếu quà tặng có thể được quy đổi cho một đơn hàng.
10.5 Phiếu quà tặng chỉ có thể được sử dụng để mua hàng hóa và không được sử dụng để mua các phiếu quà tặng khác.
10.6 Nếu giá trị của phiếu quà tặng không đủ chi trả cho đơn đặt hàng, bạn có thể chọn một trong các phương thức thanh toán khác do người bán cung cấp để thanh toán khoản chênh lệch.
10.7 Số dư của một phiếu quà tặng không được trả bằng tiền mặt cũng như không được trả lãi.
10.8 Phiếu quà tặng có thể chuyển nhượng. Người bán có thể, với hiệu lực xả, thanh toán cho chủ sở hữu tương ứng, người đã đổi phiếu quà tặng trong cửa hàng trực tuyến của người bán. Điều này không áp dụng nếu người bán có kiến ​​thức hoặc thiếu hiểu biết hoàn toàn do sơ suất về việc không được ủy quyền, không đủ năng lực pháp lý hoặc thiếu ủy quyền của chủ sở hữu tương ứng.
11) Luật áp dụng
Luật của Cộng hòa Liên bang Đức áp dụng cho tất cả các mối quan hệ pháp lý giữa các bên, không bao gồm các luật về mua bán quốc tế hàng hóa di chuyển. Trong trường hợp của người tiêu dùng, sự lựa chọn luật này chỉ được áp dụng trong trường hợp được bảo vệ bởi các quy định bắt buộc của luật pháp của quốc gia mà người tiêu dùng thường trú không bị rút lại.
12) nơi có thẩm quyền
Nếu khách hàng hoạt động với tư cách là một thương gia, pháp nhân theo luật công hoặc quỹ đặc biệt của luật công có trụ sở trên lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức, thì địa điểm thẩm quyền duy nhất đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này là địa điểm kinh doanh của người bán. Nếu khách hàng có trụ sở bên ngoài lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức, thì địa điểm kinh doanh của người bán là nơi có thẩm quyền duy nhất đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này, nếu hợp đồng hoặc các khiếu nại từ hợp đồng có thể được quy cho chuyên gia của khách hàng hoặc hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trong các trường hợp trên, người bán luôn có quyền gọi cho tòa án tại văn phòng đăng ký của khách hàng.
13) Giải quyết tranh chấp thay thế
13.1 Ủy ban EU cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến theo liên kết sau: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Nền tảng này đóng vai trò là đầu mối liên hệ để giải quyết tranh chấp ngoài tòa án phát sinh từ hợp đồng mua hàng hoặc dịch vụ trực tuyến mà người tiêu dùng có liên quan.
13.2 Người bán không có nghĩa vụ phải tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng, nhưng nói chung sẵn sàng làm như vậy.